आपला विदर्भगोंदिया

गोरेगांव तालुका कांग्रेस कमेटी ची सभा संपन्न

गोंदिया / धनराज भगत

गोरेगांव तालुका कांग्रेस कमेटी ची सभा आज दि २९ जानेवारी २०२४ सोमवारला “आदिलोक भवन गोरेगांव ” येथे संपन्न सभेत ग्राम कांग्रेस कमेटी,बुथ कमेटी,बी.एल.ए ,मंडल कमेटी गठीत करण्याबाबद चर्चा करण्यात आली . सभेचे  अध्यक्ष मा.दिलीप भाऊ बंसोळ अध्यक्ष गोंदिया जिल्हा कांग्रेस कमेटी,मा.पी.जी.भाऊ कटरे सचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी व मुख्य समन्वयक तिरोडा विधान सभा क्षेत्र ,मा.रमेश भाऊ अंबुले माजी जिल्हा परीषद सभापती व समन्वयक तिरोडा विधान सभा क्षेत्र,मा.जगदिश भाऊ येरोला सचिव गोंदिया जिल्हा कांग्रेस कमेटी व समन्वयक मोर/अर्जूनी विधान सभा क्षेत्र ,मा.जमील भाई शेख अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल गोंदिया जिल्हा व सहसमन्वयक मोर/अर्जूनी विधान सभा क्षेत्र,जितेन्द्र कटरे अध्यक्ष गोंदिया जिल्हा ओ.बी.सी विभाग,शशी भाऊ भगत जि.प.सदस्य गोंदिय व सह समन्वयक मोर/अर्जुनी विधान सभा क्षेत्र ,ओमप्रकाश कटरे अध्यक्ष गोरेगांव तालुका कांग्रेस सेवादल ,चंद्रशेखर बोपचे अध्यक्ष गोरेगांव तालुका किसान कांग्रेस,मलेश्याम येरोला माजी सभापती एपी.एम सी.गोरेगांव, अशोक शेंडे अध्यक्ष असघंटीत कामगार गोरेगांव तालुका, खिरचंद येळे अध्यक्ष गोरेगांव शहर कांग्रेस कमटी,खालीद शेख अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग गोरेगांव तालुका,बादल टेंभरे अध्यक्ष युवक कांग्रेस गोरेगांव तालुका,पीयुश चन्ने अध्यक्ष एन.एस.यु.आय.गोरेगांव तालूका,भुमेश्वरी रहागंडाले अध्यक्ष गोरेगांव तालुका महीला कांग्रेस,स्नेहा कोल्हे उपाध्यक्ष गोंदिया जिल्हा महीला कांग्रेस,प्रकाश पंचभाई अध्यक्ष गोंदिया जिल्हा सास्कृंतीक विभाग, केदार जी पटले ,निरज धमगाये अध्यक्ष अनु/जाती विभाग,मालीक मेळे,यादोराव पारधी,डुमेश्वर चौरागळे उपाध्यक्ष गोरेगांव तालुका कांग्रेस कमेटी,विनराज मेश्राम,जियालाल डोहळे,राहुल कटरे,सुरेश चन्ने,कारुजी राखळे,सादील कुरैशी,माहाप्रकाश बिजेवार,उत्तम कटरे,प्रशांत कटरे,हेतराम धमगाये,सोमचंद पटले,जगन्नाथ कोरे ,बाबुराव कोरे,चंद्रकांत तोटरे,राजेन्द्र तुरकर,पंकज हरीणखेळे,दिलराज सींगाळे,रुपेन्द्र दिहारे,मनोज मेंढे,देवेन्द्र पटले,दुलीचंद राहागंडाले,धर्मराज पारधी,फुलीचंद शेंडे,निलाराम नाईक,श्रीचंद गावराने,सुनील राहागंडाले,जितेन्द्र राहागंडाले,सदाशीव बोपचे,अफजल शेख,जागेश्वर पटले,श्रीराम पारधी,बिरम सोनवाने,भाऊलाल चौव्हान,अशोक रंगारी,युनूश कुरैशी,भीमराज टेंभुर्निकर,प्रेमलाल भगत,रेवेलाल राहांगडाले आदी उपस्थीत होते.

error: Content is protected !!