आपला विदर्भगोंदिया

दिनांक ०७/०२/२०२४ व ०८/०२/२०२४ पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे

        ‼️ सूचना ‼️

बनगांव प्रादेशिक न पा पु योजनेचे पंपमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे दिनांक ०७/०२/२०२४ व ०८/०२/२०२४ पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे.
सर्वांनी नोंद घ्यावी .

error: Content is protected !!