निवडणूक कालावधीत परवानाधारक शस्त्र बाळगणाऱ्यांनी आपापली शस्त्रे पोलीस विभागाकडे जमा करावी

0
2
1

गोंदिया/ धनराज भगत

भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांनी 11 भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदार संघाची सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याचे ठरविले आहे. तसेच निवडणूक कार्यक्रम जाहिर केला असून 19 एप्रिल 2024 रोजी मतदान पार पाडण्यात येणार आहे व 4 जून 2024 रोजी मतमोजणी नियोजित करण्यात आली आहे.
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूका निर्भय व न्यायपूर्ण वातावरणात पार पाडण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकरीता फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये शस्त्र परवाना धारकांना शस्त्राची वाहतुक व सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र बाळगण्यास प्रतिबंध घालणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या रिट पिटीशन क्र.835/2009 मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शस्त्र बाळगण्याचा परवाना धारकाकडील शस्त्रे वरील कालावधीत निवडणुका निर्भय व न्यायपूर्ण वातावरणात पार पाडण्यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी शस्त्रे जमा करणे आवश्यक असल्यामुळे जिल्हादंडाधिकारी प्रजित नायर यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये दिलेल्या शक्तीचा वापर करुन भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांनी 16 मार्च 2024 रोजी निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केल्यानुसार गोंदिया जिल्ह्यात ग्रामीण व शहरी भागात आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागाच्या क्षेत्रातील सर्व शस्त्र परवाना धारकांना वरील आदर्श आचारसंहिता कालावधीत शस्त्राची वाहतुक व सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र बाळगण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे.
वरील उल्लेखीत क्षेत्रामध्ये सर्व शस्त्र परवाना धारकांनी त्यांच्याकडील शस्त्र निवडणुकीच्या कालावधीकरीता पोलीस विभागाकडे जमा करावे. बँकांना शस्त्र जमा करण्यापासून सुट देण्यात येत आहे. ज्या व्यक्तींना निवडणुकीच्या काळात स्वत:कडे शस्त्र बाळगण्याची, वाहून नेण्याची आवश्यकता असेल अशा व्यक्तींनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे मार्फत जिल्हादंडाधिकारी, गोंदिया यांचेकडे अर्ज सादर करावे. त्यानंतर संबंधितांच्या अर्जावर समितीच्या सभेत विचार करण्यात येईल. सदर आदेश 17 मार्च 2024 रोजी निर्गमीत करण्यात येत आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या विरुध्द योग्य कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हादंडाधिकारी प्रजित नायर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.